Halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók digitális oktatásának lehetőségei

Budapest III. Kerületi Csillagház Gyógypedagógiai Általános Iskola

A szakmai napok védnöke Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója.

2021. NOVEMBER 2-3.

A digitális tanrend időszaka eddig elképzelhetetlen terhet rótt a családokra és az oktatásban dolgozó szakemberekre. Különösen igaz ez a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermeket nevelő szülőkre és a velük kapcsolatban álló gyógypedagógusokra, gyógypedagógiai asszisztensekre. A tanulók nemcsak a tanulás folyamatában szorulnak segítségre, hanem egész napos támogatást igényelnek az étkezés, tisztálkodás, a családi tevékenységekbe való bekapcsolódás, de még játéktevékenység közben is. A szülőkkel való kapcsolattartásban a személyesebb és egyéni igényekhez alkalmazkodó megközelítés lehetett csak célravezető. Ugyan a közvetlen fizikai segítségnyújtás nem volt megadható a családoknak, ennek ellenére több pozitív hozadéka is volt ezen időszaknak. A pedagógusok szakmailag és kommunikációjukban is fejlődtek, meg kellett nyernünk a szülők együttműködését. A családok sokkal jobban beleláttak az iskolában folyó oktató-nevelő folyamatokba, elvárásokba, azok sokszínűségébe, a tantárgyi tartalmakba, a szakemberek munkájába. Az iskola artikulálni tudta, hogy a tanulók minél önállóbb életének eléréséhez mit is tart igazán fontosnak, elérendőnek. Így volt, ahol nagyobb lépésekkel tudtunk előrehaladni, mint a jelenléti oktatás során, de volt, hogy áttörhetetlen falakba ütköztünk. A szakmai napok a digitális időszak tapasztalatait hivatottak bemutatni.

ONLINE PROGRAM

November 2. Kedd

10:00

Köszöntő
Vezetői szerepek a digitális tanrend idején

Illés Barbara Eszter


10:30

Digitális oktatás az Alapozó osztályokban - vélemények, tapasztalatok, jó gyakorlatok

Verbó Szemőke


11:10

A digitális oktatás fejlődése a Csillagház alsó tagozatán a két pandémiás időszakban -kerekasztal megbeszélés

Tóthné Horváth Patrícia


12:00

Digitális oktatás vagy minimális oktatás? - avagy mennyire volt hatékony a felső tagozaton tanuló halmozottan sérült diákjainkkal az otthoni tanulás és a szülőkkel való együttműködés

Fehérné Ivanov Szilvia


12:40

„Lehetetlen vagy lehetőség?” az online művészeti nevelés korlátai és lehetőségei a Csillagházban

Soltészné Takár Anita


Zárás: 13:10

November 3. Szerda

10:00

Egyéni célok, változatos megoldások az online mozgásnevelésben

Tokárné Takács Andrea


10:40

Lehetőségek és kihívások a digitális AAK oktatásban

Fekete-Szabó Viola, Farkas-Villányi Dóra


11:10

Mesés logopédia

Farkas-Bózsó Martina


11:40

A digitális összefogás lehetőségei, avagy elérhet-e a gyógypedagógiai asszisztens keze a családokhoz?

Szatmári Antónia


Zárás: 12:10

Minden előadás után 10 perc erejéig, illetve a zárómegbeszéléseken lehetőség lesz a kérdések megválaszolására, a tapasztalatok további megosztására.

Moderátor: Illés Barbara, Vass Tímea

JELENTKEZÉS

Jelentkezési határidő: 2021. október 24.

Megvalósult az intézményt támogató Csillagház Alapítvány pályázatával - Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program - Új nemzedékek jövőjéért kollégium.