csillagház alapítvány


Az Alapítvány célja a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek korszerű és szakszerű iskolai és iskolán kívüli fejlesztésének, nevelésének, gondozásának, szabadidős tevékenységének segítése, támogatása. Ehhez kapcsolódóan az Alapítvány célkitűzése a gyermekek fejlődéshez szükséges akadálymentes épített és tárgyi környezet folyamatos fejlesztése, hozzájárulás terápiás foglalkozások szervezéséhez, külső helyszíneken, társintézményekkel közösen szervezett programok megvalósításához, lebonyolításához, ezzel érzelmi és szociális életük gazdagításához, a lehetséges önállóságra, önellátásra nevelésükhöz. Az Alapítvány célja továbbá a fentiek mellett a halmozottan fogyatékos gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó szakemberek szakmai fejlődésének, kutató és ismeretterjesztő tevékenységének elősegítse, más intézményekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés támogatása.


Az Alapítvány adatai:


Székhely: 1038 Budapest Pusztadombi köz 12. fsz. 3.
Adószám: 18512197-1-41
Képviselő: Esztergomi Anna (kuratóriumi elnök)
Számlaszám: CIB 10700392-68304713-51100005

Dokumentumok